62 khóa học tại Royal Conservatoire of Scotland

uk

31

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Postgraduate Diploma in Performance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£18,699.00 (623,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Contemporary Performance Practice BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Acting BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Filmmaking BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Modern Ballet BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Musical Theatre BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Production Arts and Design BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Production Technology and Management BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Hons) - Joint Principal Study BMus (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Hons) Composition BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Hons) Jazz BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music (Hons) Performance BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£18,393.00 (613,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH