Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

10 khóa học tại Montserrat College of Art

usa

12

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Animation and Interactive Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Art Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Book Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Graphic Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Illustration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Interdisciplinary Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Painting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Photo/Video/Film

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Printmaking

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts with a Concentration in Sculpture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12-18 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 2 Tháng Một 2023

US$36,200.00 (905,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Montserrat College of Art

Montserrat College of Art cung cấp chương trình giảng dạy sáng tạo, tập trung nhiều nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng sinh viên

  • Gần bãi biển và cách Boston 30 phút đi tàu
  • Cấp học bổng và trợ cấp
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên 12:1
  • Có phòng trưng bày tác phẩm của sinh viên trong khuôn viên

Tư vấn du học