COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

32 khóa học tại LaSalle College Vancouver

canada

38

Advanced Diploma in Culinary Arts and Restaurant Ownership

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts Degree

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Design in Interior Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Design in Fashion Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Design in Graphic Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Game Programming

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Baking and Pastry Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Culinary Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in 3D Modeling for Animation and Games

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Administrative Assistant

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

CAD$16,008.00 (295,611,943 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma in Animation Art and Design

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Baking and Pastry Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường LaSalle College Vancouver

Sinh viên tốt nghiệp LaSalle College Vancouver được trang bị kiến thức thực tiễn qua các chương trình chuyên ngànhsáng tạo để có sự nghiệp vững mạnh.

  • Tọa lạc tại Vancouver, Canada
  • Chương trình cấp bằng, chứng nhận, chứng chỉ ngành sáng tạo
  • Học bổng tài năng miễn giảm lên tới 20% học phí
  • 8 trường sáng tạo giảng dạy từ thiết kế game đến thời trang