31 khóa học tại LaSalle College Vancouver

canada

562

4

Advanced Diploma in Culinary Arts and Restaurant Ownership

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Design in Interior Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Design in Fashion Design

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Design in Graphic Design

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Game Programming

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Baking and Pastry Arts

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Culinary Arts

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in 3D Modeling for Animation and Games

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Administrative Assistant

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

CAD$16,008.00 (266,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma in Animation Art and Design

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Baking and Pastry Arts

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022, 4 Tháng Tư 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường LaSalle College Vancouver

Sinh viên tốt nghiệp LaSalle College Vancouver được trang bị kiến thức thực tiễn qua các chương trình chuyên ngành sáng tạo để có sự nghiệp vững mạnh.

  • Tọa lạc tại Vancouver, Canada
  • Chương trình cấp bằng, chứng nhận, chứng chỉ ngành sáng tạo
  • Học bổng tài năng miễn giảm lên tới 20% học phí
  • 8 trường sáng tạo giảng dạy từ thiết kế game đến thời trang

Tư vấn du học