Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

25 khóa học tại ONCAMPUS Southampton

uk

48

Master's Foundation Programme (MFP) - Art and Design (2 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Art and Design (3 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Art and Design (4 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£26,990.00 (899,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Business, Economics, Finance and Management (2 Term)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Business, Economics, Finance and Management (3 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Business, Economics, Finance and Management (4 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£26,900.00 (896,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering and Physical Sciences (2 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering and Physical Sciences (3 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering and Physical Sciences (4 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£26,990.00 (899,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Humanities and Social Sciences (2 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Humanities and Social Sciences (3 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Humanities and Social Sciences (4 Term)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£26,900.00 (896,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường ONCAMPUS Southampton

Sinh viên của Trung tâm Dự bị Đại học Southampton sẽ được học các kỹ năng đa dạng và hữu ích trong suốt thời gian ở Vương quốc Anh.

  • Các khóa học dự bị để chuyển tiếp vào chương trình cấp bằng
  • Cơ hội cải thiện trình độ tiếng Anh
  • Dành cho học viên từ 16 tuổi trở lên
  • Thời gian học lên đến 25 giờ mỗi tuần

Tư vấn du học