19 khóa học tại ONCAMPUS Aston

uk

11

1

International Year One (IY1) - Accounting and Finance

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Business and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Civil Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Computer Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Electrical and Electronic Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Human Resource and Business Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - International Business and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Law

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Marketing

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One (IY1) - Mechanical Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering and Physical Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường ONCAMPUS Aston

Sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình dự bị ONCAMPUS Aston được đảm bảo tuyển sinh chương trình chính quy tại Aston University.

  • Trực thuộc Aston University tại Birmingham, Anh
  • Các chương trình liên thông và dự bị quốc tế
  • Đảm bảo chuyển tiếp sang chương trình chính quy tại Aston
  • Aston có danh hiệu Trường đại học của năm (Guardian, 2020)