Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

98 khóa học tại Loyalist College in Toronto (Toronto Business College)

canada

286

Developmental Services Worker Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - completed within five years of starting the program

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Early Childhood Education Diploma

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - THE ECE DISTANCE DIPLOMA PROGRAM MUST BE COMPLETED WITHIN 7 YEARS OF YOUR START DATE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

eLearning Developer Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Facilitator of Adult Learning Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Food Service Worker Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Graphics - Software Applications Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Health Records Clerk Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Home Inspection Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Hospital Ward Clerk Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Human Resources Management Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Leadership Development Series Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Legal Assistant Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Students have seven years to complete the certificate requirements

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2022, 4 Tháng Bảy 2022, 2 Tháng Tám 2022

CAD$14,332.50 (238,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học