898 khóa học tại Arizona State University (Kaplan International)

usa

1676

14

Accelerate ASU

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aeronautical Management Technology (Air Transportation Management), BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Management Technology (Professional Flight), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Management Technology (Unmanned Aerial Systems), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering (Aeronautics), BSE

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering (Astronautics), BSE

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering (Autonomous Vehicle Systems), BSE

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Biological Sciences (Natural Resource Ecology), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Biological Sciences (Preveterinary Medicine), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Biological Sciences (Secondary Education in Biology), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Biological Sciences (Sustainable Horticulture), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Computing (Cybersecurity), BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$31,200.00 (780,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Arizona State University (Kaplan International)

Kaplan giúp sinh viên quốc tế trúng tuyển tại ASU, một trong những trường đại học Hoa Kỳ được nhiều sinh viên nước ngoài lựa chọn nhất.

  • Hạng 1 tại Hoa Kỳ về thành tựu đổi mới
  • Trụ sở tại Phoenix, thành phố lớn thứ năm ở Hoa Kỳ
  • Hơn 350 chương trình cử nhân và gần 200 chương trình thạc sĩ
  • Học bổng đa dạng dựa trên thành tích

Tư vấn du học