Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

894 khóa học tại Arizona State University (Kaplan International)

usa

1889

25

Accountancy and Data Analytics, MACC

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022, 1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy, PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 84 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022, 1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science, MS

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

3 January 2023, 1 July 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acute Care Pediatric Nurse Practitioner (Graduate Certificate)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 20 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Addiction and Substance-Use Related Disorders (Graduate Certificate)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 21 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 16 Tháng Năm 2023, 17 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Addiction Psychology, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Adult Gerontology Nurse Practitioner (Graduate Certificate)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 22 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Nursing Practice (Acute Care Pediatric Nurse Practitioner), DNP

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 85 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Nursing Practice (Adult-Gerontology Nurse Practitioner), DNP

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 84 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Nursing Practice (Family Nurse Practitioner), DNP

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 84 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Arizona State University (Kaplan International)

Kaplan giúp sinh viên quốc tế trúng tuyển tại ASU, một trong những trường đại học Hoa Kỳ được nhiều sinh viên nước ngoài lựa chọn nhất.

  • Hạng 1 tại Hoa Kỳ về thành tựu đổi mới
  • Trụ sở tại Phoenix, thành phố lớn thứ năm ở Hoa Kỳ
  • Hơn 350 chương trình cử nhân và gần 200 chương trình thạc sĩ
  • Học bổng đa dạng dựa trên thành tích

Tư vấn du học