4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại IULM - International University of Languages and Media

italy

109

Food Design and Innovation (with Polytechnic School of Design)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Hospitality and Tourism Management - Dual Degree

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

International Tourism and Hospitality (MITH)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Tourism, Management and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€8,400.00 (228,214,979 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH