Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

10 khóa học tại IULM - International University of Languages and Media

italy

629

2

Communication for International Relations (MICRI)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Corporate Communication and Public Relations

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Food Design and Innovation (with Polytechnic School of Design)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Hospitality and Tourism Management - Dual Degree

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

International Communication (MIC)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

International Marketing and Sales Communication

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

International Tourism and Hospitality (MITH)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Interpreting and Communication

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Museology New Media and Museum Communication (Online)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Subject to demand

Xem chi tiết

Trực tuyến

Strategic Communication

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học