2 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Ryerson University International College

canada

10

1

Business Management (BComm)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 February 2021, 15 April 2021

CAD$29,140.00 (519,095,435 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Economics and Finance (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 February 2021, 15 April 2021

CAD$29,140.00 (519,095,435 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế sẽ theo học tại học xá Đại học Ryerson, ngay trong lòng Toronto sôi động, nơi sẽ mang đến bạn một trải nghiệm sinh viên đáng nhớ.

  • Toronto, Canada là 1 trong 10 đô thị an toàn nhất thế giới
  • Học viên RUIC sẽ được sử dụng cơ sở ấn tượng của ĐH Ryerson
  • Có 3 khóa học dự bị chuyển tiếp vào chương trình cấp bằng
  • Các lớp học quy mô nhỏ với mô hình giảng dạy cá nhân hóa