COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học tại Ryerson University International College

canada

52

2

Arts (BA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

CAD$29,140.00 (535,160,375 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Management (BComm)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

CAD$29,140.00 (535,160,375 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Economics and Finance (BA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

CAD$29,140.00 (535,160,375 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Ryerson University International College

Sinh viên quốc tế sẽ theo học tại học xá Đại học Ryerson, ngay trong lòng Toronto sôi động, nơi sẽ mang đến bạn một trải nghiệm sinh viên đáng nhớ.

  • Toronto, Canada là 1 trong 10 đô thị an toàn nhất thế giới
  • Học viên RUIC sẽ được sử dụng cơ sở ấn tượng của ĐH Ryerson
  • Có 3 khóa học dự bị chuyển tiếp vào chương trình cấp bằng
  • Các lớp học quy mô nhỏ với mô hình giảng dạy cá nhân hóa