4 khóa học tại Ryerson University International College

canada

318

6

Arts (BA)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$29,140.00 (582,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management (BComm)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$29,140.00 (582,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Economics and Finance (BA)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$29,140.00 (582,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage I

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$22,906.00 (458,120,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Ryerson University International College

Sinh viên quốc tế sẽ theo học tại học xá Đại học Ryerson, ngay trong lòng Toronto sôi động, nơi sẽ mang đến bạn một trải nghiệm sinh viên đáng nhớ.

  • Toronto, Canada là 1 trong 10 đô thị an toàn nhất thế giới
  • Học viên RUIC sẽ được sử dụng cơ sở ấn tượng của ĐH Ryerson
  • Có 3 khóa học dự bị chuyển tiếp vào chương trình cấp bằng
  • Các lớp học quy mô nhỏ với mô hình giảng dạy cá nhân hóa