2 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại INTO University of Arizona

usa

9

Direct Entry (Graduate)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Tám 2021

US$22,400.00 (516,756,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Direct Entry (Undergraduate)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Tám 2021

US$36,600.00 (844,343,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Arizona được xếp trong tốp 100 trường đại học toàn cầu và là trường đại học số 1 và đầu tiên ở tiểu bang Arizona.

  • Thuộc nhóm đại học tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report)
  • Thành viên của Hiệp hội các Trường Đại học Hoa Kỳ (AAU)
  • Hơn 300 chương trình đào tạo
  • Xếp trong tốp 50 trường đại học công lập hàng đầu tại Mỹ