27 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại King's College London, University of London

uk

2459

6

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Medical Training PG Cert

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Linguistics and English Language Teaching MA

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Child Studies MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education in Arts & Cultural Settings MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Management MA

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Research for Medicine and the Life Sciences MD(Res)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£24,570.00 (707,011,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Research for Medicine and the Life Sciences MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£24,570.00 (707,011,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Research for Medicine and the Life Sciences PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£24,570.00 (707,011,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Research MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,820.00 (599,104,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education, Policy & Society MA

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Child Studies MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (515,079,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH