COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

112 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại King's College London, University of London

uk

1754

4

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Analytical Toxicology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£26,550.00 (854,375,493 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anatomy, Developmental and Human Biology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£28,050.00 (902,645,295 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Neuroscience MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Neuroscience PGDip

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Statistical Modelling & Health Informatics MSc, PGCert, PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£29,850.00 (960,569,057 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Basic & Clinical Neuroscience MD(Res)/MPhil/PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Basic & Medical Biosciences Research MD(Res)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£24,570.00 (790,659,354 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Basic & Medical Biosciences Research MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£24,570.00 (790,659,354 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Basic & Medical Biosciences Research Phd

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£24,570.00 (790,659,354 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biochemistry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£28,050.00 (902,645,295 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biochemistry MSci (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£28,050.00 (902,645,295 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bioethics & Society MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,350.00 (719,220,048 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH