113 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại King's College London, University of London

uk

2444

6

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Analytical Toxicology MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£26,550.00 (768,958,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anatomy, Developmental and Human Biology BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Neuroscience MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 27 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Neuroscience PGDip

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 27 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Statistical Modelling & Health Informatics MSc, PGCert, PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£29,850.00 (864,534,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Basic & Clinical Neuroscience MD(Res)/MPhil/PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Basic & Medical Biosciences Research MD(Res)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£24,570.00 (711,612,070 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Basic & Medical Biosciences Research MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£24,570.00 (711,612,070 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Basic & Medical Biosciences Research Phd

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£24,570.00 (711,612,070 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry MSci (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bioethics & Society MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,350.00 (647,315,008 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH