COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

457 khóa học tại King's College London, University of London

uk

1373

2

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting & Finance BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Accountability and Financial Management MSc

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£31,350.00 (1,045,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Addictions MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£31,350.00 (1,045,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Addictions Research MPhil/PhD/MD(Res)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£25,350.00 (845,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Computing MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£27,900.00 (930,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Cyber Security MSc, PG Dip, PG Cert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - MSc: minimum 2 years, maximum 6 years; PG Dip: minimum 16 months, maximum 4 years; PG Cert: minimum 8 months, maximum 3 years. Intake dates: January, March, May, June, September, October

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Medical Training PG Cert

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Minimum Intervention Dentistry MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Flexible learning, January start.

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Software Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£27,900.00 (930,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aerospace Medicine MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£34,050.00 (1,135,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aerospace Medicine PG Dip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£22,700.00 (756,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aesthetic Dentistry MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Flexible learning, January start. Distance Learning, Part-time

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH