Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

444 khóa học tại King's College London, University of London

uk

1235

5

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting & Finance BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Accountability and Financial Management MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

£31,350.00 (1,045,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Addictions MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

£32,940.00 (1,098,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Addictions Research MPhil/PhD/MD(Res)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

£26,640.00 (888,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computing MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

£29,310.00 (977,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Cyber Security MSc, PG Dip, PG Cert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - MSc: minimum 2 years, maximum 6 years; PG Dip: minimum 16 months, maximum 4 years; PG Cert: minimum 8 months, maximum 3 years.

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Medical Training PG Cert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,370.00 (312,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Minimum Intervention Dentistry MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£10,500.00 (350,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Software Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

£29,310.00 (977,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Medicine MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

£35,800.00 (1,193,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Medicine PG Dip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

29 July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Aesthetic Dentistry MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Flexible learning.

Hạn nộp đơn

25 October 2022

£14,070.00 (469,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học