2 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Berlin School of Business and Innovation

germany

1194

14

BA in Economics and Business Administration

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

€9,500.00 (264,505,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Economics and Business Administration with Foundation Diploma

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

€9,500.00 (264,505,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể theo học bậc đại học cũng như học cách tạo ra dấu ấn lớn lao trong thế giới kinh doanh đang phát triển không ngừng.

  • Các chương trình cấp bằng được công nhận
  • Giảng dạy bằng tiếng Anh ngay tại trung tâm Berlin
  • Học tiếng Đức miễn phí
  • Hợp tác với nhiều tổ chức toàn cầu nổi tiếng