1 khóa học Marketing tại Berlin School of Business and Innovation

germany

524

3

MA in Strategic Marketing

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể theo học bậc đại học cũng như học cách tạo ra dấu ấn lớn lao trong thế giới kinh doanh đang phát triển không ngừng.

  • Các chương trình cấp bằng được công nhận
  • Giảng dạy bằng tiếng Anh ngay tại trung tâm Berlin
  • Học tiếng Đức miễn phí
  • Hợp tác với nhiều tổ chức toàn cầu nổi tiếng