8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Berlin School of Business and Innovation

germany

529

3

BA in Economics and Business Administration with Foundation Diploma

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

€9,500.00 (261,201,687 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

DBA Doctorate in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Mười 2021

€15,000.00 (412,423,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MA in Finance and Investments

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Innovation and Entrepreneurship

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Ba 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

€7,500.00 (206,211,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in International Tourism, Hospitality and Event Management

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Strategic Marketing

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA Maritime and Shipping Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BA in Economics and Business Administration

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Mười 2021

€9,500.00 (261,201,687 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể theo học bậc đại học cũng như học cách tạo ra dấu ấn lớn lao trong thế giới kinh doanh đang phát triển không ngừng.

  • Các chương trình cấp bằng được công nhận
  • Giảng dạy bằng tiếng Anh ngay tại trung tâm Berlin
  • Học tiếng Đức miễn phí
  • Hợp tác với nhiều tổ chức toàn cầu nổi tiếng