93 khóa học tại Irvine Valley College

usa

118

4

Associate in Arts (AA) in Acting

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in American History

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Anthropology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Art

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Art History

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Business Emphasis

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Chinese

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Communication Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Dance

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Economics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Emphasis in Liberal Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

US$8,784.00 (219,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Irvine Valley College

Irvine Valley College là lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên tìm kiếm trải nghiệm toàn diện, địa điểm an toàn và cơ hội học liên thông lên đại học.

  • Học tập tại một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ
  • Tỷ lệ liên thông lên đại học cao nhất bang California
  • Tiết kiệm tới 70% học phí khi học tại Irvine Valley College
  • Có nhiều chương trình học đa dạng để lựa chọn

Tư vấn du học