6 khóa học tại Canada College (Canada)

canada

398

7

AEC – Business Administration and Commerce

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC – Business Intelligence Analyst

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC – Database Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC – Digital Content Creation

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1365 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC – Digital Marketing

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1020 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC – Early Childhood Education

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Canada College (Canada)

Hơn 40 năm qua, hơn 20.000 sinh viên đến từ 160 quốc gia trên thế giới đã theo học tại trường, tạo nên một cộng đồng quốc tế thực thụ.

  • Giảng dạy 12 chương trình chuyên ngành
  • Giảng viên là các chuyên gia với phương pháp giảng dạy gần gũi
  • Canada được coi là một trong những nơi an toàn nhất thế giới
  • Có rất nhiều cơ hội việc làm ở thành phố Montreal