COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Kinh tế tại Colleges of Contra Costa

usa

125

7

Associate in Arts Degree in Economics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Arts in Economics for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$7,728.00 (179,115,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Arts Transfer Degree in Economics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên theo học các chương trình học thuật có thể liên thông sang một trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ để lấy bằng cử nhân.

  • Ba trường cao đẳng cộng đồng và một chương trình tiếng Anh chu
  • Tọa lạc tại khu vực vịnh San Francisco
  • Học phí khoảng 20.000 USD trong hai năm (60 học phần)
  • Lý tưởng cho sinh viên quốc tế liên thông lên UC Berkeley