4 khóa học Khoa học đại cương tại Colleges of Contra Costa

usa

131

7

Associate in Science in Chemistry for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$8,098.00 (187,711,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Science in Industrial Maintenance Machinist/Mechanic

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$7,728.00 (179,135,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Science in Physics for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$8,098.00 (187,711,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Science in Biology: Natural Science

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$7,728.00 (179,135,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên theo học các chương trình học thuật có thể liên thông sang một trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ để lấy bằng cử nhân.

  • Ba trường cao đẳng cộng đồng và một chương trình tiếng Anh chu
  • Tọa lạc tại khu vực vịnh San Francisco
  • Học phí khoảng 20.000 USD trong hai năm (60 học phần)
  • Lý tưởng cho sinh viên quốc tế liên thông lên UC Berkeley