1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại M College

canada

90

1

Project Management in Graphic Communication (NWC.07)

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

CAD$14,900.00 (248,471,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu của ngành, tạo ra lợi thế cho sinh viên trên thị trường việc làm cạnh tranh.

  • Trụ sở tại Montreal, dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp
  • Sáu chương trình AEC lấy thực tiễn làm trọng tâm
  • Chương trình dự bị tiếng Anh và tiếng Pháp
  • Chỗ ở MIỄN PHÍ 4 tháng và đón tại sân bay