77 khóa học tại Ontario Tech University

canada

1123

24

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Bachelor of Allied Health Sciences (Honours)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Communication and Digital Media Studies

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Communication and Digital Media Studies- Advanced Entry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Communication and Digital Media Studies- GAS Transfer

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice - GAS Transfer

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice- Advanced Entry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Educational Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Forensic Psychology

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Forensic Psychology- Advanced Entry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Forensic Psychology- GAS Transfer

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours) in Legal Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$26,541.38 (442,356,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Ontario Tech University

Thông qua việc khuyến khích giải quyết vấn đề sáng tạo và áp dụng công nghệ, UOIT đã trở thành tâm điểm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai.

  • Tọa lạc tại Oshawa, Ontario, cách Toronto 40 phút lái xe
  • Có chương trình học bổng lên tới 18.000 CAD mỗi năm
  • Hơn 70 thiết bị và phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu
  • Môi trường học tập giàu công nghệ

Tư vấn du học