1 khóa học Bay (Thương Mại) tại New Zealand Airline Academy

newzealand

155

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Instrument Rating (IR)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 TO 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH