19 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business

hongkong

61

2

Bachelor of Business Administration (Honours) - Accounting Concentration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (Honours) - Entrepreneurship Concentration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (Honours) - Finance Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (Honours) - Human Resources Management Concentration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (Honours) - Information Systems and e-Business Management Con ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (Honours) - Marketing Concentration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Accountancy and Law (ACLW)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance and Decision Sciences (FDS)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management (MGNT)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing (MKT)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accountancy (MAcc)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$230,000.00 (688,171,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Human Resources Management (MHRM)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$152,000.00 (454,791,509 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

HKBU School of Business (Trường Đại Học Kinh Doanh Baptist Hồng Kông) được 3 tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới là AACSB, AMBA và EQUIS công nhận.

  • Một trong những trường dân lập lâu đời nhất tại Hồng Kông
  • Top 25 trường kinh doanh tại Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
  • Quan hệ hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hiện có hơn 20.000 cựu sinh viên