20 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business

hongkong

178

3

Bachelor of Commerce (Honours) in Accountancy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

HK$112,125.00 (333,615,066 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Honours) in Human Resources Management (BComHRM)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

HK$107,250.00 (319,110,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Honours) in Marketing (BComMKT)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

HK$107,250.00 (319,110,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Management (MGNT)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Management Information Systems

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing (MKT)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Accountancy (MAcc)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

HK$250,000.00 (743,846,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Human Resources Management (MHRM)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 March 2021

HK$189,000.00 (562,347,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Accounting and Finance (MScAAF)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

HK$220,000.00 (654,584,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Economics (MScAECON)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 February 2021

HK$188,000.00 (559,372,418 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Business Management (MScBM)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

30 April 2021

HK$258,000.00 (767,649,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

HKBU School of Business (Trường Đại Học Kinh Doanh Baptist Hồng Kông) được 3 tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới là AACSB, AMBA và EQUIS công nhận.

  • Một trong những trường dân lập lâu đời nhất tại Hồng Kông
  • Top 25 trường kinh doanh tại Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
  • Quan hệ hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hiện có hơn 20.000 cựu sinh viên