1 khóa học Quản lý tại University of South Australia Online (UniSA Online)

australia

282

7

Bachelor of Marketing and Communication

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

A$23,000.00 (381,918,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

% bằng cấp trực tuyến của Đại học Nam Úc giúp bạn có toàn quyền kiểm soát và sự linh hoạt về lựa chọn học tập của bản thân.

  • Số 1 tại Úc về Chất lượng Giáo dục (THE Rankings 2019)
  • Môi trường học tập trực tuyến tương tác cao cho sinh viên
  • Học trực tuyến 100%