2 khóa học Chăm Sóc Lâm Sàng Cấp Cứu tại Central New Mexico Community College

usa

418

4

Pre-Health Science (Associate of Arts), Pre-Emergency Medical Services Concentration

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62-64 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Emergency Medical Services (Associate of Applied Science), Paramedic Concentration

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 69-71 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đây là ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, cung cấp các chứng chỉ liên kết, bằng cấp chuyên môn và hình thức đào tạo.

  • Với tám cơ sở và trung tâm trải khắp Albuquerque, New Mexico
  • Là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất trong bang
  • Một thành phố quanh năm ngập tràn ánh nắng
  • Lựa chọn chuyển tiếp sang chương trình học 04 năm