3 khóa học Giáo dục trẻ em tại Central New Mexico Community College

usa

550

6

Early Childhood Multicultural Education (Associate of Arts), Birth-3rd Grade Teacher Concentration

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Multicultural Education (Associate of Arts), Early Childhood Program Administrati ...

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Multicultural Education (Associate of Arts), Infant Family Studies Concentration

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đây là ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, cung cấp các chứng chỉ liên kết, bằng cấp chuyên môn và hình thức đào tạo.

  • Với tám cơ sở và trung tâm trải khắp Albuquerque, New Mexico
  • Là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất trong bang
  • Một thành phố quanh năm ngập tràn ánh nắng
  • Lựa chọn chuyển tiếp sang chương trình học 04 năm