COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Central New Mexico Community College

usa

581

5

Accounting, Associate of Applied Science

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Administration (Associate of Applied Science), Business Administration Concentration

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Administration (Associate of Applied Science), Business Analytics Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Administration (Associate of Applied Science), Entrepreneurship Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Administration (Associate of Applied Science), Project Management Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Administration (Associate of Applied Science), Retail Management Concentration

35 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business, Associate of Arts

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Office Administration (Associate of Applied Science), Office Administration Concentration

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021

US$7,770.00 (180,108,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đây là ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, cung cấp các chứng chỉ liên kết, bằng cấp chuyên môn và hình thức đào tạo.

  • Với tám cơ sở và trung tâm trải khắp Albuquerque, New Mexico
  • Là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất trong bang
  • Một thành phố quanh năm ngập tràn ánh nắng
  • Lựa chọn chuyển tiếp sang chương trình học 04 năm