1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Solent University Pathway

uk

9

International Foundation Programme - STEM Pathway

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Solent University Pathway chú trọng vào việc đào tạo sinh viên có đủ tự tin, có kỹ năng và kiến thức.

  • Có chương trình dự bị đại học
  • Nằm tại Solent University ở Southampton
  • Giảng dạy các chương trình STEM, kinh doanh và sáng tạo
  • Có thể lựa chọn hình thức 2 và 3 học kỳ