1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Northumbria University Pathway

uk

21

2

International Foundation Programme - Applied Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021, Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các chương trình Dự bị (Pathway) của Đại học Northumbria giúp sinh viên quốc tế chuẩn bị cho việc theo học tại một trường đại học ở Vương quốc Anh.

  • Môi trường học tập toàn diện và có tinh thần tương trợ
  • Các chương trình đầu vào bậc cử nhân và cao học
  • Đặt tại khu học xá Newcastle của Đại học Northumbria
  • Đảm bảo chuyển tiếp vào chương trình cấp bằng sau tốt nghiệp