COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học tại Northumbria University Pathway

uk

21

1

Graduate Certificate in Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Foundation Programme - Applied Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Programme - Business and Law

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Programme - Computing

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Programme - Humanities and Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Programme – Art, Design and Media

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Programme – Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One – Business

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northumbria University Pathway

Các chương trình Dự bị (Pathway) của Đại học Northumbria giúp sinh viên quốc tế chuẩn bị cho việc theo học tại một trường đại học ở Vương quốc Anh.

  • Môi trường học tập toàn diện và có tinh thần tương trợ
  • Các chương trình đầu vào bậc cử nhân và cao học
  • Đặt tại khu học xá Newcastle của Đại học Northumbria
  • Đảm bảo chuyển tiếp vào chương trình cấp bằng sau tốt nghiệp

Tư vấn du học