2 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Illinois Institute of Technology - Cambridge Education Group

usa

57

International Freshman Year and Direct Entry - Lewis College of Human Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$47,480.00 (1,103,363,980 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Graduate Year and Direct Entry - Stuart School of Business

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$28,350.00 (658,811,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên quốc tế học lấy bằng ở Hoa Kỳ thông qua phát triển các kỹ năng học thuật và tiếng Anh.

  • Trụ sở tại Chicago, Illinois
  • Chicago được chọn là Thành phố tốt nhất thế giới theo Time Out
  • Một số cơ hội học bổng
  • Sinh viên tốt nghiệp Illinois Tech có mức lương trung bình cao