1 khóa học Hóa học tại Illinois Institute of Technology - Cambridge Education Group

usa

135

1

International Graduate Year and Direct Entry - College of Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$28,350.00 (657,153,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên quốc tế học lấy bằng ở Hoa Kỳ thông qua phát triển các kỹ năng học thuật và tiếng Anh.

  • Trụ sở tại Chicago, Illinois
  • Chicago được chọn là Thành phố tốt nhất thế giới theo Time Out
  • Một số cơ hội học bổng
  • Sinh viên tốt nghiệp Illinois Tech có mức lương trung bình cao