COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Illinois Institute of Technology - Cambridge Education Group

usa

166

2

International Freshman Year and Direct Entry - College of Science

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$48,670.00 (1,126,345,475 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Freshman Year and Direct Entry - Lewis College of Human Sciences

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$48,670.00 (1,126,345,475 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Graduate Year and Direct Entry - College of Science

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$29,052.00 (672,335,910 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên quốc tế học lấy bằng ở Hoa Kỳ thông qua phát triển các kỹ năng học thuật và tiếng Anh.

  • Trụ sở tại Chicago, Illinois
  • Chicago được chọn là Thành phố tốt nhất thế giới theo Time Out
  • Một số cơ hội học bổng
  • Sinh viên tốt nghiệp Illinois Tech có mức lương trung bình cao