4 khóa học tại INTO Manchester (MMU)

null

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

International Foundation in Art and Design

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£17,995.00 (560,199,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Business and Humanities

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£17,995.00 (560,199,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Science and Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£17,995.00 (560,199,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in International Business, Accounting and Finance

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£17,995.00 (560,199,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH