6 khóa học bậc đại học tại INTO City University of London

null

60

1

International Foundation in Actuarial Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£20,995.00 (629,029,007 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Business and Economics with Accounting

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£20,995.00 (629,029,007 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Business and Economics with Society and Culture

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£19,495.00 (584,087,664 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Engineering and Mathematics

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£19,495.00 (584,087,664 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Humanities and Law

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£19,495.00 (584,087,664 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£19,495.00 (584,087,664 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được công nhận toàn cầu và nằm giữa lòng London, thành phố đa văn hóa được vinh danh là thành phố sinh viên tốt nhất thế giới.

  • Có trường Cass Business School danh tiếng
  • Nhiều chương trình dự bị chất lượng cao
  • Đa dạng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Có nhiều chương trình học bổng