COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại INTO City University of London

uk

55

1

Graduate Diploma in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Journalism

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Social Sciences and the Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngôi trường danh tiếng toàn cầu toạ lạc giữa lòng London đa văn hoá, thành phố sinh viên tốt nhất thế giới. (QS Best Student Cities 2019).

  • Nơi tọa lạc Trường Kinh doanh nổi tiếng (trước đây là Cass)
  • Nhiều chương trình dự bị chất lượng cao
  • Đa dạng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Có nhiều chương trình học bổng