11 khóa học bậc đại học tại INTO University of Exeter

null

53

1

International Foundation in Accounting and Finance and Management

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Biomedical, Life and Environmental Sciences

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Sáu 2021

£22,995.00 (694,283,349 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Economics, Finance and Management

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Sáu 2021

£22,995.00 (694,283,349 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Sáu 2021

£22,995.00 (694,283,349 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Humanities, Law and Social Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Sáu 2021

£22,995.00 (694,283,349 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Accounting and Finance

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Engineering

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Management and Business Economics

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Mathematics with Accounting, Economics, Finance or Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Psychology

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Mathematics with Economics, Finance and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Sáu 2021

£22,995.00 (694,283,349 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể tận dụng các trang thiết bị hiện đại và chuyên dụng của cơ sở đào tạo xếp thứ 12 toàn Vương quốc Anh, thuộc Nhóm Russell danh giá.

  • Các chương trình dự bị giúp bạn sẵn sàng cho khóa cấp bằng
  • Khu học xá đặt tại khung cảnh thơ mộng vùng Tây Nam Anh Quốc
  • Thuộc top 150 trường đại học toàn thế giới
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên có thành tích cao