COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

19 khóa học tại INTO University of Exeter

uk

55

2

Exeter International Foundation

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Finance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Foundation in Biomedical, Life and Environmental Sciences (Extended))

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Biomedical, Life and Environmental Sciences (Standard)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Economics, Finance and Management (Extended)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Economics, Finance and Management (Standard)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences (Ext ...

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences (Sta ...

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Humanities, Law and Social Science (Extended))

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Humanities, Law and Social Science (Standard)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation in Mathematics with Economics, Finance and Management (Extended)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường INTO University of Exeter

Sinh viên có thể tận dụng các trang thiết bị hiện đại và chuyên dụng của cơ sở đào tạo xếp thứ 12 toàn Vương quốc Anh, thuộc Nhóm Russell danh giá.

  • Các chương trình dự bị giúp bạn sẵn sàng cho khóa cấp bằng
  • Khu học xá đặt tại khung cảnh thơ mộng vùng Tây Nam Anh Quốc
  • Thuộc top 150 trường đại học toàn thế giới
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên có thành tích cao