8 khóa học bậc đại học tại University of South Florida

null

282

4

International Year One in Architecture

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Business

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Computer Science/Computer Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Education

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Engineering

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in General

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Natural and Health Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Visual and Performing Arts

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Năm 2020, 18 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Một 2021

US$25,970.00 (613,736,025 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Florida tự hào về các chương trình liên thông, trong suốt 10 năm qua đã đón tiếp gần 8000 sinh viên đến từ 120 quốc gia.

  • Tọa lạc tại Tampa, trên bờ biển Vịnh Florida.
  • Chương trình liên thông lên bậc đại học
  • Một trong những trường đại học phát triển nhanh tại Hoa Kỳ
  • Cung cấp nhiều học bổng quốc tế