5 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of South Florida

usa

102

1

Graduate Pathway in Economics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$31,000.00 (718,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Pathway in Global Sustainability

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$31,000.00 (718,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Pathway in Liberal Arts (American Studies, Film Studies, Humanities)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$31,000.00 (718,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Pathway in Mass Communications

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$31,000.00 (718,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Pathway in Urban and Community Design

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$31,000.00 (718,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Florida tự hào về các chương trình liên thông, trong suốt 10 năm qua đã đón tiếp gần 8000 sinh viên đến từ 120 quốc gia.

  • Tọa lạc tại Tampa, trên bờ biển Vịnh Florida.
  • Chương trình liên thông lên bậc đại học
  • Một trong những trường đại học phát triển nhanh tại Hoa Kỳ
  • Cung cấp nhiều học bổng quốc tế