COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of South Florida

usa

448

11

Graduate Pathway in Biology

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Entrepreneurship in Applied Technologies

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Science and Policy

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Geography

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Materials Science and Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Mathematics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Microbiology

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Physics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Statistics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$31,470.00 (729,395,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Year One in Natural and Health Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 11 Tháng Năm 2021, 17 Tháng Tám 2021

US$25,970.00 (601,919,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Florida tự hào về các chương trình liên thông, trong suốt 10 năm qua đã đón tiếp gần 8000 sinh viên đến từ 120 quốc gia.

  • Tọa lạc tại Tampa, trên bờ biển Vịnh Florida.
  • Chương trình liên thông lên bậc đại học
  • Một trong những trường đại học phát triển nhanh tại Hoa Kỳ
  • Cung cấp nhiều học bổng quốc tế