2 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại University of California, Riverside Extension

usa

302

14

Admission Preparation Program (APP)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 35 tuần

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Preparation Program (GPP)

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại miền đất California tươi đẹp, UCR là nơi sinh viên từ khắp thế giới có thể phát triển Anh ngữ và kỹ năng học thuật.

  • Chương trình đào tạo chuyên môn cho sinh viên quốc tế
  • Cung cấp các khóa học linh động và đa dạng
  • Đặt tại khu học xá tươi đẹp giữa lòng California nắng ấm
  • Dịch vụ hỗ trợ vượt trội cho sinh viên quốc tế