8 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Alabama at Birmingham

null

163

5

Graduate Pathway in Computer Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021, 5 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Computer Science (Non-Background Program)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Cyber Security

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021, 5 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Cyber Security (Non-Background Program)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Data Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021, 5 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021, 5 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021, 5 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway - Data Science (Non-Background Program)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Alabama at Birmingham (UAB) giúp sinh viên quốc tế liên thông lên các chương trình học cấp bằng.

  • Nằm tại trung tâm thành phố Birmingham, Alabama
  • Thuộc top các trường đại học trẻ hàng đầu tại Mỹ
  • Có nhiều chương trình dự bị cho sinh viên
  • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao