Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

27 khóa học tại University of Alabama at Birmingham

usa

153

4

Academic English

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023, 3 Tháng Năm 2023

US$16,380.00 (409,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway - Data Science (Non-Background Program)

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$41,240.00 (1,031,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Biotechnology

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Business Administration (MBA)

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Civil Engineering

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Computer Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Computer Science (Non-Background Program)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2022, Tháng Một 2023

US$41,240.00 (1,031,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Cyber Security

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Cyber Security (Non-Background Program)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$41,240.00 (1,031,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Data Science

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Engineering Management

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

US$28,970.00 (724,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Alabama at Birmingham

University of Alabama at Birmingham (UAB) giúp sinh viên quốc tế liên thông lên các chương trình học cấp bằng.

  • Nằm tại trung tâm thành phố Birmingham, Alabama
  • Dẫn đầu về nghiên cứu và khởi nghiệp
  • Tổ chức nhiều chương trình liên thông
  • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao

Tư vấn du học