1 khóa học Quản Lý Xây Dựng (Đại Cương) Học nghề tại Everthought College of Construction

australia

92

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

CPC50308 Diploma of Building and Construction (Management)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020, 30 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 12 Tháng Mười 2020

A$9,500.00 (151,269,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH