10 khóa học bậc đại học tại Hofstra University

null

84

1

Academic English

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Communication

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in General

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Health Science/Exercise Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Natural Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Transfer Program

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Fine and Performing Arts

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tích lũy tín chỉ cho chương trình cấp bằng, phát triển kỹ năng tiếng Anh và học thuật, sau đó học lên một chương trình cấp bằng uy tín.

  • Trụ sở tại Long Island, cách thành phố New York 40 km
  • Top 25% các trường đại học tại Mỹ
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 13:1
  • Trường duy nhất có 3 đợt tranh luận Tổng thống Mỹ liên tiếp