Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

44 khóa học tại Southern Methodist University - Lyle School of Engineering

usa

117

5

Doctor of Engineering (D.Engr.) with a major in Software Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 78-66 CREDIT HOURS OF GRADUATE COURSEWORK AND 12 CREDIT HOURS DEVOTED TO THE PRAXIS PROJECT

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Engineering in Engineering Management

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 78-66 CREDIT HOURS OF GRADUATE COURSEWORK AND 12 CREDIT HOURS DEVOTED TO THE PRAXIS PROJECT

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Engineering in Mechanical Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 SEMESTER CREDIT HOURS (SCHS) FOR THE DOCTOR OF ENGINEERING (D.E.) BEYOND THEIR MASTER OF SCIENCE DEGREE

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

M.A. in Design and Innovation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.A. with a major in Sustainability and Development

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Applied Science

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Construction Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Geotechnical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Structural Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Transportation Systems Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Civil Engineering/MBA - Master of Business Administration (Dual Degree)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 68 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$40,800.00 (1,020,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

M.S. in Computer Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2022

US$36,000.00 (900,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Southern Methodist University - Lyle School of Engineering

Tọa lạc tại Dallas trong khuôn viên Southern Methodist, Trường Kỹ thuật Lyle có phương pháp giảng dạy sáng tạo và thiết thực.

  • Top 11% các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ (WSJ/THE 2021)
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên 11:1
  • Tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 95 ha tại Dallas, Texas
  • Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm hiện đại

Tư vấn du học