COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

39 khóa học tại Southern Methodist University - Lyle School of Engineering

usa

108

4

Doctor of Engineering (D.Engr.) with a major in software engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Engineering in Engineering Management

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM ACADEMIC CREDIT OF 54 CREDIT HOURS EARNED IN COURSEWORK BEYOND THE BACCALAUREATE DEGREE OR 24 CREDIT HOURS EARNED IN COURSEWORK BEYOND A MASTER’S DEGREE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

DOCTOR OF PHILOSOPHY WITH A MAJOR IN OPERATIONS RESEARCH

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM ACADEMIC CREDIT OF 54 CREDIT HOURS EARNED IN COURSEWORK BEYOND THE BACCALAUREATE DEGREE OR 24 CREDIT HOURS EARNED IN COURSEWORK BEYOND A MASTER’S DEGREE.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.A. with a major in Sustainability and Development

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Construction Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Geotechnical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Structural Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Civil Engineering with emphasis in Transportation Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Civil Engineering/MBA - Master of Business Administration (Dual Degree)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 68

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Computer Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - EITHER 24 CREDIT HOURS OF COURSEWORK AND A MASTER’S THESIS OR 30 CREDIT HOURS OF COURSEWORK.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Computer Engineering/MBA - Master of Business Administration (Dual Degree)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 68

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Computer Science

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - EITHER 24 CREDIT HOURS OF COURSEWORK AND A MASTER’S THESIS OR 30 CREDIT HOURS OF COURSEWORK.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Southern Methodist University - Lyle School of Engineering

Tọa lạc tại khuôn viên SMU rộng 234 mẫu ở trung tâm Dallas, Texas; xếp hạng thứ 14 trong các khuôn viên đẹp nhất ở Hoa Kỳ (Princeton Review).

  • Tỷ lệ SV/GV đạt 11:1 với các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 95 ha tại Dallas, Texas
  • Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm hiện đại
  • Nằm trong top 10% các trường ĐH tại Mỹ (tạp chí Wall Street)